Hopp til innhald

Historie (vg2)

Demokrati, ideologiar og medborgarskap

Korleis har demokratiet utvikla seg gjennom tidene? Korleis har ideologiar påverka demokratiet? Og korleis har ulike menneske kjempa for sjølvstende og myndiggjering? Dette er nokre av spørsmåla vi skal sjå på under dette emnet.

Utviklinga av demokratiet og demokratisk deltaking

Dette emnet handlar om korleis demokratiet har utvikla seg frå antikken og fram til i dag. Korleis har ulike periodar og styreformer utvikla eller avgrensa demokratiet og kva moglegheit folk har til å delta?

Læringsressursar

Utviklinga av demokratiet og demokratisk deltaking