Hopp til innhald

Historie (vg2)

Makt og religion

Dette emnet handlar om fordeling og legitimering av makt frå mellomalderen og fram til tidleg nytid. Vi skal òg sjå på korleis religion har påverka makt.