Hopp til innhald

Historie (vg2)

Folk, flytting og handel

Dette emnet handlar om folk i eit utvida perspektiv. Her vi du møte mange ulike omgrep som handlar om befolkningsutvikling, om folk på flyttefot og ikkje minst om korleis handel og kolonisering har påverka folk på ulike måtar.