Hopp til innhald

Historie (vg2)

Folk, flytting og handel

Dette emnet handlar om folk i eit utvida perspektiv. Her vi du møte mange ulike omgrep som handlar om befolkningsutvikling, om folk på flyttefot og ikkje minst om korleis handel og kolonisering har påverka folk på ulike måtar.

Demografiske endringar

Demografiske endringar handlar om endringar i befolkningssamansetjinga. Ho kan påverkast av gode tider, som betre hygiene og andre årsaker til betre levekår, men også av dårlege tider. Pest kan vere ein slik faktor. I tillegg blir befolkningssamansetjinga påverka av flytting.

Læringsressursar

Demografiske endringar