Hopp til innhald

Historie (vg2)

Folk, flytting og handel

Dette emnet handlar om folk i eit utvida perspektiv. Her vi du møte mange ulike omgrep som handlar om befolkningsutvikling, om folk på flyttefot og ikkje minst om korleis handel og kolonisering har påverka folk på ulike måtar.

Oversjøisk ekspansjon og kolonisering

Den europeiske, eller oversjøiske, ekspansjonen byrja for alvor på 1500-talet. Det handla i første omgang om oppdagingar og handelsinteresser. Seinare vart dette òg utgangspunkt for ei omfattande kolonisering av oversjøiske område.

Læringsressursar

Oversjøisk ekspansjon og kolonisering