Hopp til innhald

Historie (vg2)

Demokrati, ideologiar og medborgarskap

Korleis har demokratiet utvikla seg gjennom tidene? Korleis har ideologiar påverka demokratiet? Og korleis har ulike menneske kjempa for sjølvstende og myndiggjering? Dette er nokre av spørsmåla vi skal sjå på under dette emnet.