Hopp til innhald

Historie (SF vg2)

Naturressursar og berekraft

Dette emnet tek for seg korleis folk har skaffa seg mat og utnytta naturressursar opp gjennom tidene, heilt frå jeger- og sankarsamfunnet til det industrialiserte samfunnet. Vi skal innom overgangen til jordbruk, sjå på skogbruk, fiske til eksport og bergverksdrift.