Hopp til innhald

Historie (vg2)

Naturressursar og berekraft

Dette emnet tek for seg utnytting av naturressursar. Vi ser på korleis folk har skaffa seg mat på ulike måtar og går via skogbruk, fiske og bergverk til industrialisering og teknologiske omveltingar. Berekraft er òg eit sentralt omgrep under dette emnet.