Hopp til innhald

Historie (SF vg2)

Naturressursar og berekraft

Dette emnet tek for seg utnytting av naturressursar. Vi ser på korleis folk har skaffa seg mat på ulike måtar og går via skogbruk, fiske og bergverk til industrialisering og teknologiske omveltingar. Berekraft er òg eit sentralt omgrep under dette emnet.

Naturressursar og næringsutvikling

Frå 1500-talet skjedde det ei kraftig utvikling av næringslivet i Noreg. Eksportvarer baserte på naturressursar vart viktige for fleire regionar i landet. Fisk var den største eksportvara, følgd av trelast og metall.

Læringsressursar

Naturressursar og næringsutvikling

Du er her