Hopp til innhald

Historie (SF vg2)

Naturressursar og berekraft

Dette emnet tek for seg utnytting av naturressursar. Vi ser på korleis folk har skaffa seg mat på ulike måtar og går via skogbruk, fiske og bergverk til industrialisering og teknologiske omveltingar. Berekraft er òg eit sentralt omgrep under dette emnet.

Å skaffe mat og bruke naturressursar

Korleis har mennesket skaffa seg mat og brukt naturressursar opp gjennom historia? Og korleis har dette hatt betydning for kor berekraftige samfunna har vore? I dette emnet går vi tilbake til tidlege samfunn og undersøkjer desse spørsmåla.

Læringsressursar

Å skaffe mat og bruke naturressursar

Du er her