Hopp til innhald

Film og filmklipp

Utviklinga av demokratiet

Her kan du sjå ein animasjon som viser utviklinga av demokratiet, frå antikken og med ulike stoppunkt framover til røysterett for kvinner.

Sist faglig oppdatert 25.05.2021
Skrive av Inga Berntsen Rudi

Læringsressursar

Utviklinga av demokratiet og demokratisk deltaking

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar