Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Mat og kultur

Matskikkar er eit resultat av kultur og tradisjonar og av kva råvarer ein har hatt tilgang på der ein har vakse opp. Matkulturen i eit samfunn er i stadig endring – vi påverkar andre og blir påverka sjølv. Vi et ikkje det same i dag som vi gjorde for 50 år sidan.

Vegetarkost

Når ein vel å ha eit kosthald der ein utelèt kjøtt og fisk, og i enkelte tilfelle også kuttar ut mjølk og egg, blir det kalla vegetarisme. På folkemunne blir det også kalla vegetar. Fleire hundre millionar menneske vel i dag, av ulike grunnar, å leve på eit slikt kosthald.

Læringsressursar

Vegetarkost

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar