Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiale strukturer, aktører og handling

Dette emnet handler om ulike sosiale prosesser i forbindelse med sosial ulikhet, fordeling av goder, arbeid og produksjon og makt. Her vil du også finne ressurser knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling.

Arbeidsdeling og produksjon

Hvordan vi produserer varer, og hvordan vi fordeler arbeidsoppgaver internt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt, har endret seg over tid. Med ny teknologi og samfunnsendringer er dette også noe som vil være i stadig endring.

Læringsressurser

Arbeidsdeling og produksjon