Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

    Sosiale strukturer, aktører og handling

    Dette emnet handler om ulike sosiale prosesser i forbindelse med sosial ulikhet, fordeling av goder, arbeid og produksjon og makt. Her vil du også finne ressurser knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling.