Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiale strukturer, aktører og handling

Dette emnet handler om ulike sosiale prosesser i forbindelse med sosial ulikhet, fordeling av goder, arbeid og produksjon og makt. Her vil du også finne ressurser knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling.

Sosial mobilitet

Muligheten for sosial mobilitet i samfunnet anses av mange som viktig. Sosial mobilitet betyr å kunne klatre i samfunnet og i strukturene. Hva er konsekvensene av høy og lav sosial mobilitet i ulike samfunn og kulturer?

Læringsressurser

Sosial mobilitet