Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiale strukturer, aktører og handling

Dette emnet handler om ulike sosiale prosesser i forbindelse med sosial ulikhet, fordeling av goder, arbeid og produksjon og makt. Her vil du også finne ressurser knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling.

Rettferdighet og fordeling av goder

Hvordan skal goder i samfunnet fordeles på en rettferdig måte? Er det viktigste hvordan vi selv klarer å skaffe oss rettigheter, eller må staten og politikerne hjelpe til? De politiske ideologiene kan si oss noe om makt og fordeling av goder.

Læringsressurser

Rettferdighet og fordeling av goder