Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiale strukturer, aktører og handling

Dette emnet handler om ulike sosiale prosesser i forbindelse med sosial ulikhet, fordeling av goder, arbeid og produksjon og makt. Her vil du også finne ressurser knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling.

Lagdeling, klasser og sosial ulikhet

I mange land er det vanlig med klasser eller andre former for lagdeling, men også i Norge ser vi en form for lagdeling. Du skal her få lære teorier om lagdeling og klasser for å kunne diskutere sosial ulikhet.

Læringsressurser

Lagdeling, klasser og sosial ulikhet