Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

    Kulturforståelse og interkulturell kompetanse

    Hva er kultur, og er kulturen statisk eller alltid i endring? Her skal du lære om ulike begreper knyttet til kultur, som kulturfenomener, kulturelt mangfold, interkulturell kompetanse og urfolk.