Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

  Kulturforståelse og interkulturell kompetanse

  Hva er kultur, og er kulturen statisk eller alltid i endring? Her skal du lære om ulike begreper knyttet til kultur, som kulturfenomener, kulturelt mangfold, interkulturell kompetanse og urfolk.

  Kultur i endring og kulturelt mangfold

  Noen elementer ved kulturer er stabile, men i hovedsak kan vi si at kulturer er i stadig endring. I sammenheng med dette ser vi på at stadig flere kulturer nå er preget av kulturelt mangfold, og på hvilke muligheter og utfordringer dette gir.

  Læringsressurser

  Kultur i endring og kulturelt mangfold