Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Se sammenhengen

I denne oppgaven skal du finne sammenhenger mellom ulike begreper knyttet til kultur, identitet og etnisitet.

Oppgave

Se på skjemaet nedenfor med begreper som er relevante for temaet i fagartikkelen. Sett dere sammen i grupper på cirka tre personer, og forsøk å se sammenhenger mellom de ulike begrepene. Når dere ser en sammenheng mellom to begreper, sett en strek fra det ene begrepet til det andre, og forklar hva sammenhengen er

Ta for eksempel de to begrepene normer og etnisitet: Det å tilhøre ei etnisk gruppe innebærer at man deler et visst sett med normer og verdier med andre individer som tilhører den samme gruppa, det vil si at man har et normativt fellesskap.

Tabell med ni ruter. I hver rute står et av de følgende begrepene: demokrati, integrering, etnisitet, identitet, politiske prosesser, sosiale grupper, kultur, assimilering, normer. Tabell.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Julie Spro.
Sist faglig oppdatert 04.06.2021

Læringsressurser

Kultur i endring og kulturelt mangfold