Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

  Kulturforståelse og interkulturell kompetanse

  Hva er kultur, og er kulturen statisk eller alltid i endring? Her skal du lære om ulike begreper knyttet til kultur, som kulturfenomener, kulturelt mangfold, interkulturell kompetanse og urfolk.

  Kultur og kulturfenomener

  Hva ligger i begrepet kultur? Vi skal se at det finnes flere definisjoner på begrepet. Når vi har tatt for oss disse definisjonene, skal vi sammenlikne forskjellige kulturfenomener innad i og mellom kulturer.

  Læringsressurser

  Kultur og kulturfenomener

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter