Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stereotypier – nyttige eller skadelige?

Kan stereotypier både være til nytte og til skade? Hva tror du? Dette er noe av det du skal diskutere i disse oppgavene.
En kvinne tildekket med nikab og en mannlig konservativ jøde med hatt, skjegg og krøller som henger ned foran ørene. De to står ansikt til ansikt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Stereotypienes funksjon

Diskuter i par eller grupper:

  • Hvorfor tror dere stereotypier finnes?

  • Hvilken funksjon har stereotypier?

Oppgave 2. Nytte eller skade?

Drøft om stereotypier er nyttige, eller om de er skadelige. Gjør rede for argumenter for begge sider.

Oppgave 3. Stereotypier om samer

Det samiske urfolket har i senere tid fått bedret rettighetene sine som et særegent folk, og kunnskapen om samisk kultur og samfunn har økt. På tross av dette eksisterer det fortsatt mange etniske stereotypier knyttet til dem. Hvilke eksempler på stereotypier kommer du på, og hvorfor tror du akkurat disse skiller seg ut?

Oppgave 4. Minoriteter

  1. Utforsk om det er andre minoritetsgrupper som folk flest har stereotypier om. Hvilke stereotypier er det snakk om?

  2. Foreta et intervju med noen som er en del av minoritetsgruppene dere har utforsket. Hvilke stereotypier kjenner vedkommende om egen gruppe, og har hen noen opplevelser (positive som negative) knyttet til stereotypiene?

    Gjennom å gjennomføre et intervju får dere forankret undersøkelsene i empiri og reelle eksempler.

CC BY-SASkrevet av Kai Arne Ulriksen.
Sist faglig oppdatert 14.06.2021

Læringsressurser

Kultur i endring og kulturelt mangfold