Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Rasisme og antirasisme

Det finnes ulike former for rasisme. Rasisme kan være alt fra stygge blikk til dype strukturer i samfunnet. Reflekter over hvordan rasismen virker, og over hva du og samfunnet kan gjøre for å stoppe den.

Oppgave 1. Hverdagsrasisme

Diskuter i grupper før dere ser filmen.

 1. Hva er hverdagsrasisme?

 2. Hva er den beste måten å forhindre hverdagsrasisme på?

Oppgave 2. Hverdagsrasisme og strukturell rasisme

 1. Velg ett av eksemplene på hverdagsrasisme som kommer fram i filmen.

  • Gi en kort beskrivelse av hendelsen.

  • Begrunn hvorfor det er rasistisk.

  • Reflekter over hvorfor denne typen hendelser kan være belastende.

 2. Hvordan kan du bruke begrepet "subtil rasisme" for å beskrive rasistiske handlinger? Gi konkrete eksempler.

 3. Diskuter om "subtil rasisme" er et bedre og mer dekkende begrep enn begrepet "hverdagsrasisme".

 4. Hvorfor kan det være vanskelig å oppdage hverdagsrasisme eller subtil rasisme?

 5. Hva er strukturell rasisme? Gi konkrete eksempler.

 6. Hvordan kan hverdagsrasisme forme og begrense livene til dem som blir utsatt for det?

Oppgave 3. Antirasisme

 1. Hva er antirasisme?

 2. Hvorfor er det viktig at alle er med på å jobbe antirasistisk?

 3. Hvordan kan ungdommer jobbe antirasistisk i klassen, blant venner, på fritidsaktiviteter, i sin egen familie og overfor resten av samfunnet? Gi konkrete eksempler.

 4. Hvordan kan myndighetene jobbe antirasistisk og endre strukturell rasisme i samfunnet?

Oppgave 4. Antirasisme på skolen

I denne oppgaven skal dere planlegge og gjennomføre en antirasistisk kampanje på skolen.

 1. Kartlegg problemet
  Før dere går i gang, bør dere kartlegge omfanget av rasisme på skolen. Dere kan for eksempel gjennomføre intervjuer eller snakke med lærere og ledelsen på skolen.

 2. Diskuter virkemidler
  Diskuter hva som er mest virkningsfullt å fokusere på i kampanjen. Bruk informasjonen dere har samlet inn i spørsmålet over. Dere kan for eksempel lage

  • en kampanje for å endre skolens regler og sanksjoner når det gjelder rasisme

  • en holdningskampanje rettet mot ansatte eller lærere på skolen

  • en holdningskampanje for elevene på skolen

  • en demonstrasjon eller markering mot rasisme

  • en kampanje for å rekruttere medlemmer til en gruppe eller organisasjon som arbeider mot rasisme på skolen

  • en aksjon på sosiale medier

  • en kampanje mot hatprat og sjikanering

 3. Lag en plan
  Bestem dere for et konkret forslag. Bli enige om en rollefordeling og en tidsplan for gjennomføringen.

 4. Gjennomføring
  Gjennomfør kampanjen på skolen.

 5. Evaluer
  Når dere er ferdige, kan dere reflektere over kampanjen.

  1. Hva fungerte bra, og hvorfor fungerte det bra?

  2. Hva var det som ikke fungerte? Hva var grunnen til det?

  3. Hvilke erfaringer ville dere ha tatt med dere videre hvis dere skulle ha gjennomført en kampanje mot rasisme i hele det norske samfunnet?

  4. Hvilke begrensninger kan holdningskampanjer ha i kampen mot rasisme?

  5. Hvilke andre tiltak enn kampanjer kan være viktige for å motvirke rasisme?

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 14.05.2021

Læringsressurser

Kultur i endring og kulturelt mangfold