Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Memer, stereotypier og humor

Utforsk memer om flerkulturell identitet og reflekter rundt humor, makt, stereotypier, minoritet og majoritet.

Les artikkelen Stereotypier og humor i relatert innhold før du leser om Javad El Bakali og Bakalis Instagram-konto utlending.memes i denne NRK-saken:

NRK: "– Jeg spøker ofte om det med å bli slått av mor og far"

Relatert innhold

Humor som spiller på fordommene våre og lager stereotype karakterer, er ganske vanlig. Kan humor gå for langt? Les om humor, stereotypier og rasisme.

1. Humor, majoritet og minoritet

Hva sier artikkelen Stereotypier og humor om humor og makt, og humor som skaper avstand?

Diskuter disse sitatene fra NRK-saken i lys av det du har lært om humor, makt og avstand:

– Humoren på den tida besto bare av masse stereotypier som mange nordmenn tenker om minoriteter. Det var heller ikke humor som minoritetene kjente seg igjen i. Det var tydelig at det var laget på nordmenns premisser.

– De vitset om oss for majoriteten. Mens nå vitser vi om oss selv, og kun for oss selv. Det er forskjellen.

– Instagram har blitt en plattform der denne identiteten uttrykkes fritt. Navn på kontoer som utlending.memes og utlendingshumor tyder på at det har blitt en del av en "utlendingsidentitet", som er en spesiell måte å være norsk på.

Humorforskeren har lagt merke til at flere og flere unge minoriteter bruker Instagram og andre sosiale medier som en plattform for å dele sin humor.

– Det er nok en reaksjon på at humor om minoriteter i Norge lenge har vært laget på majoritetens premisser.

2. Finn eksempler

  1. Kan du komme på eksempler på humor som bruker stereotypier om enkelte grupper i samfunnet?
  2. Hva tenker du om bruken av stereotypier i eksemplene du har funnet fram til? Er det greit eller ikke? Er humoren på majoritetens premisser? Prøv å bruke fagbegreper og fagkunnskap i begrunnelsene dine.

3. Memer og felles erfaringer

  1. Hva er et mem? Må det være noe gjenkjennbart i et mem for at det skal bli delt og spredt?
  2. Gå sammen i grupper og prøv å lage et mem som formidler noe om en opplevelse eller erfaring dere har felles.
  3. Diskuter: Kan det bidra til at vi får et større "vi" i stedet for "oss" og "de andre" når vi deler erfaringer og finner felles treffpunkter på denne måten?
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 18.02.2021

Læringsressurser

Kultur i endring og kulturelt mangfold