Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Norsk-ish, kulturmøter og kultur

I den norske dramaserien Norsk-ish møter vi Helin, Amrit og Fariba – tre unge mennesker med røtter i flere forskjellige kulturer. I denne oppgaven med utgangspunkt i serien skal du se nærmere på likheter og forskjeller innad og mellom kulturer.
Portrettbilde av Selda Ekiz. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgavene er gruppeoppgaver, de kan også løses i grupper på to eller tre.

Oppgave 1

  1. Jobb i grupper på fire. Se traileren til Norsk-ish på NRK i fellesskap. NRK skriver om serien: "Helin, Amrit og Fariba har stått så lenge i spagat mellom to kulturer at de har fått kronisk lyskestrekk". Diskuter i gruppa: på hvilken måte kommer dette til uttrykk i traileren?
  2. Se en episode av serien i NRKs nettspiller i fellesskap i gruppa. Finn noen eksempler på hvilke utfordringer kulturelt mangfold skaper, og hvilke muligheter kulturelt mangfold skaper. Lag et tankekart om hva dere finner ut.

Oppgave 2

  1. Se episode 4 med tittel "Foreldrene". Foreldrene til de tre hovedpersonene har ulike forventninger til barna sine. Noter ned hvilke forventninger som kommer til uttrykk gjennom episoden, og hvilke forventninger dere mener foreldre generelt – uavhengig av kulturell bakgrunn – kan ha eller ikke ha til barna sine.
  2. Diskuter deretter med utgangspunkt i eksemplene dere har notert ned: hva er med på å forme, opprettholde og endre normer og forventninger til ulike roller?

Oppgave 3

  1. Serien tar for seg både utfordringer og muligheter som følger av kulturelt mangfold, og ikke minst forskjeller og likheter både innad i og mellom ulike kulturer. Når vi skal studere ulike kulturer, kan det være nyttig å ta utgangspunkt i hva begrepet "kultur" betyr, og hvordan vi kan definere det i et sosiologisk/sosialantropologisk perspektiv. Finn to definisjoner av begrepet "kultur" som ofte blir brukt i sosiologi og/eller sosialantropologi.
  2. Diskuter i gruppa hvordan dere forstår de to definisjonene. Skriv en kort tekst hvor dere reflekterer over spørsmålet "Hvilke utfordringer og muligheter kan kulturmøter føre til?" Bruk én av de to definisjonene i teksten.
  3. Sammenlign teksten deres med en annen gruppes tekst. Hva hadde de reflektert over?

Relatert innhold

Sosialiseringen er en livslang prosess der vi møter stadig nye forventninger og lærer nye sosiale roller.


CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 13.11.2020

Læringsressurser

Kultur i endring og kulturelt mangfold