Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan endrer samfunnet seg?

I disse oppgavene skal du se på hvordan samfunnet har endret seg med koronaepidemien, med teknologibruk og gjennom endring av behovene våre.
Kvinne med munnbind sitter på kollektivtransport og ser ut av vinduet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Hvordan endret koronapandemien oss?

I mars 2020 ble Norge stengt ned på grunn av koronapandemien, og folket i Norge opplevde den strengeste begrensningen av egen frihet i etterkrigstid. Hva gjorde det med folk? Se på punktene nedenfor, og reflekter over på hvilke måter individene i samfunnet fikk et annet forhold til

 • smarttelefonen

 • en tur i butikken

 • hvordan man kommer seg fra ett sted til et annet

 • ferier

 • vennskap

 • skolehverdagen

 • fritidsaktiviteter

 • kjæreste (eller muligheten til å få seg en ny en)

 • nyheter og beskjeder fra myndighetene

Merk deg de viktigste og mest interessante endringene, og skriv ned stikkord.

Gå sammen i grupper på cirka tre personer, og lag en podkast på 10–15 minutter der dere drøfter spørsmålet: Hvordan endret koronapandemien Norge? Benytt stikkordene dere noterte som snakkepunkter i podkasten.

Forsøk å bruke fagbegreper aktivt i samtalen. Her er noen fagbegreper som er relevante for temaet: primærsosialisering, sekundærsosialisering, kultur, sosiale grupper, sosiale nettverk, roller, normer, internalisering av normer, tabu, sosiale konvensjoner, krysspress, sosial kontroll og sanksjoner.

Dere kan for eksempel bruke denne nettsiden for å lage gratis podkast: Say it all with Anchor (anchor.fm).

Oppgave 2. Hvordan har informasjonsteknologien endret oss?

Stilisert mann og kvinne som arbeider med produksjon av data. Det kommer en sky av ettall og nuller opp av PC-ene. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lytt til tidsrommet 14:47–21:33 i podkasten Antro-podden, Episode 5: Hva gjør koronapandemien med oss? (spotify.com). Her diskuterer Elisabeth Fosseli Olsen med sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen om endringer i samfunnet vårt i dag, og hvilke konsekvenser disse endringene har. Etter å ha lyttet til denne delen av podkasten, går dere sammen i grupper og reflekterer over følgende:

 1. Hva mener Hylland Eriksen med langsom kunnskap?

 2. Hva mener Hylland Eriksen at oppgaven til forskere er, med tanke på formidling av kunnskap og informasjon?

 3. "Hvem bryr seg hvis det er en god historie?" sier Hylland Eriksen om hvordan vi forholder oss til informasjon i dag. Stemmer dette?

 4. "Folk er ikke lenger uenige, de blir provosert", sier Eriksen. Hva tror du han mener med det?

 5. Reflekter rundt sammenhengen mellom internett, sosiale medier og overgangen fra langsom til rask kunnskap i samfunnet.

 6. Hva er de positive konsekvensene av rask kunnskap?

 7. Hva er de negative konsekvensene av rask kunnskap?

Oppgave 3. Har behovene våre endret seg?

Pyramide delt inn i fem felt. På det nederste feltet står det Fysiologiske behov: sult, tørste, søvn og så videre. Over dette feltet står det Trygghetsbehov: sikkerhet, beskyttelse. På det midterste feltet står det Sosiale behov: tilhørighet, kjærlighet. På det nest øverste feltet står det Anerkjennelse: selvaktelse, status. På det øverste feltet står det Selvrealisering: personlig, åndelig. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Abraham Maslow er kjent for "Maslows behovspyramide", som er gjengitt ovenfor. Se på behovspyramiden, og reflekter i grupper: Hvilke av disse behovsområdene ble svekket av koronapandemien under nedstengingen? Begrunn svarene deres, og kom med konkrete eksempler.

  Dere kan lese mer om behovspyramiden på siden Abraham Maslow (snl.no).

 2. Reflekter over behovspyramiden. Kan dere komme med eksempler på hvordan behovene nederst i pyramiden kan være viktigere enn behovene høyere opp i pyramiden?

 3. Behovspyramiden kan kritiseres for å være typisk for vestlige og individorienterte samfunn fordi den plasserer selvrealisering på topp. Kan det også være grupper og samfunn som setter fellesskapet og tilhørighet til ei gruppe høyere enn personlig utvikling? Reflekter.

 4. Som dere ser i behovspyramiden, mente Maslow at de fysiologiske behovene var de mest grunnleggende, det vil si at man først må få dekket trygghetsbehov og anerkjennelse før man eventuelt kan utvikle selvrespekt og til slutt selvrealisering. Det er ikke alle som er enige i det.

  Hva mener dere er viktigst for et menneske? Gå gjennom alle nivåene i pyramiden, og tegn opp deres egen behovspyramide basert på hva dere mener er viktigst.

CC BY-SASkrevet av Julie Spro.
Sist faglig oppdatert 04.06.2021

Læringsressurser

Kultur i endring og kulturelt mangfold