Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiale strukturer, aktører og handling

Dette emnet handler om ulike sosiale prosesser i forbindelse med sosial ulikhet, fordeling av goder, arbeid og produksjon og makt. Her vil du også finne ressurser knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling.

Makt og former for maktutøvelse

Det finnes ulike former for makt og maktutøvelse i samfunnet. Hvordan vil maktutøvelse påvirke aktører, strukturer og handlinger?

Læringsressurser

Makt og former for maktutøvelse