Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kunstig intelligens – gullgruve eller minefelt?

Teknologi i form av kunstig intelligens brukes i dag innenfor mange områder i samfunnet, som for eksempel i arbeidslivet, i kommunikasjon og i helsesektoren. Du skal her se på hvordan kunstig intelligens kan påvirke individer og samfunn.
Utsnitt fra filmen 𝘪𝘏𝘜𝘔𝘈𝘕. Ansiktsgjenkjennning på personer i en samling mennesker. Foto.

Hvilke konsekvenser kan kunstig intelligens innenfor ulike områder i samfunnet få for oss som mennesker – og for samfunnet vi er en del av? I denne oppgaven skal du reflektere over og diskutere dette, og se dokumentaren iHUMAN, som tar for seg en rekke spørsmål om kunstig intelligens.

Oppgave 1 – gruppearbeid om begreper

Gruppearbeid i grupper på tre–fire: Diskuter hva dere mener begrepene under betyr, og hva dere forbinder med dem.

 • kunstig intelligens
 • kommunikasjon og sosial interaksjon
 • sosial ulikhet
 • makt
 • bærekraftig utvikling
 • arbeidsmarked
 • demokrati og diktatur

Oppgave 2 – tankekart

Søk og finn definisjoner på begrepene fra oppgave 1, og lag et tankekart med stikkord ut fra hva dere diskuterte i forrige oppgave, og ut fra definisjonene dere fant. Tankekartet lager dere på en felles plakat som alle kan notere på.

Oppgave 3 – reflekter og diskuter

Se dokumentarfilmen iHUMAN, og diskuter spørsmålene under i grupper.

 1. I dokumentaren blir det påpekt at kunstig intelligens tvinger oss til å tenke gjennom hva det vil si å være menneske og hva som gjør oss menneskelige. Det blir også påpekt hvordan kunstig intelligens kan påvirke menneskelig atferd. Hvordan kan kunstig intelligens påvirke, endre og styre kommunikasjon og sosial interaksjon oss mennesker imellom?
 2. Dokumentaren ga en rekke eksempler på hvordan kunstig intelligens blir brukt, og hvordan det kan bli brukt i framtida – av både kommersielle aktører som Google og Facebook og av offentlige myndigheter. Hva kan kunstig intelligens bety for maktforhold og demokratiske prosesser i et samfunn?
 3. Enkelte forskere så for seg at kunstig intelligens kunne løse problemer knyttet til fattigdom, arbeidsledighet og helse. Andre mener derimot at kunstig intelligens kan skape større sosial ulikhet og flere arbeidsledige. Hva mener dere? Hvordan kan kunstig intelligens være både en løsning og en utfordring for sosial ulikhet og arbeidsmarkedet i et samfunn?
 4. Ilya Sutskever så for seg at i framtida ville jorda kanskje være dekket av solcellepaneler og datasentre, og Jürgen Schmidhuber kalte teknologi for en ny livsform, en naturkraft. Andre mener at kunstig intelligens kan bidra til større ressurs- og energibesparelse og redusert klimaavtrykk i framtida. Hva mener dere? Kan kunstig intelligens bidra til å «redde verden» gjennom å bidra til en bærekraftig utvikling, eller vil dette bli en trussel?

Relatert innhold

Kunstig intelligens innebærer at maskinene rundt oss blir stadig "smartere" og i stand til å løse oppgaver som bare mennesker kunne løse tidligere.

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 10.02.2021

Læringsressurser

Arbeidsdeling og produksjon