Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Det nye arbeidslivet

Arbeidslivet har endret seg i stor grad. Hva kan det føre til? I denne oppgaven skal du drøfte og reflektere over dette.

Filmen Sorry We Missed You er en sosialrealistisk skildring av et brutalt arbeidsmarked og det nye, moderne arbeidslivet med oppdragsbasert arbeid.

Oppgave 1

 1. Se de første ti minuttene av filmen Sorry We Missed You. Ricky sier han vil heller jobbe for seg selv og være sin egen sjef, og han får jobb på -basis. Hva er ditt inntrykk av arbeidsforholdene slik de skildres de første ti minuttene av filmen?

 2. Se resten av filmen. Abby arbeider som helsepersonell. Hvilke likhetstrekk er det mellom hennes jobb og Rickys?

 3. Hvordan endres familiens liv gjennom filmen? Hva er konsekvensene av deres arbeidsforhold?

 4. Hva mener du tittelen på filmen referer til?

Oppgave 2

 1. Les avsnittet "Jeg jobber bare i Amazon" i artikkelen Det nye arbeidslivet. Hvilke likhetstrekk er det mellom filmen og det som beskrives i avsnittet?

 2. Hvilke forventinger har du til en framtidig jobb når det gjelder ansettelsesforhold, fritid og innflytelse over arbeidsoppgavene du skal gjøre?

 3. Finn ut hva begrepet gig-økonomi betyr. Finn eksempler fra filmen på dette.

Oppgave 3

Bruk Store norske leksikon (snl.no) og Det norske akademis ordbok (naob.no). Søk opp begrepene under, og finn ut hva de betyr:

 • arbeiderklasse

 • proletariat

 • prekariat

Diskuter deretter i gruppe eller i par: Er begrepene beskrivende for Ricky og Abbys arbeidsliv?

Oppgave 4

Arbeid i grupper.

 1. Diskuter fordeler og ulemper med et mer fleksibelt arbeidsliv.

 2. Reflekter først på egen hånd i fem–ti minutter om det kan være klasseskiller i dagens norske arbeidsliv. Noter ned stikkord / svaret ditt, og diskuter deretter svarene deres i gruppa.

Kilde

Ljunggren, J. (2020). Det "nye" arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift 4(1), 51–57. https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2020-01-05


CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 21.04.2021

Læringsressurser

Arbeidsdeling og produksjon