Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vil roboter overta jobbene våre?

Hva skjer med samfunn og arbeidsliv når roboter kan erstatte menneskelig arbeidskraft?

I dokumentaren "Will A Robot Steal My Job" ser en britisk journalist på hvordan roboter utvikles til å løse oppgaver, og hva det kan bety for arbeidsmarkedet og jobbene våre i framtida. I denne oppgaven skal du oppsummere og diskutere spørsmål og påstander dokumentaren tar for seg. Se dokumentaren og jobb deretter med oppgavene.

Oppgave 1 – repeter og oppsummer


Oppgave 2 – diskuter i klassen eller i grupper

  1. Hvilke jobber mener dere ikke kan erstattes av roboter, og hvorfor?

  2. Hvis flere eller mange yrker forsvinner eller erstattes av roboter, hvilke konsekvenser kan det få for både individ og samfunn?

  3. Er det mulig å stoppe robotiseringen av samfunnet, og eventuelt hvordan?

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 15.03.2021

Læringsressurser

Arbeidsdeling og produksjon