Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Metoder i utforskning

Lærebøker og digitale læremidler formidler kunnskap som folk før deg har skaffet til veie gjennom å studere ulike fenomener. Men du kan også selv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom egen metodisk utforskning. Her får du tips til hvordan du kan gjøre det.

Dokumentstudier og innholdanalyse

Historiske dokumenter og dokumenter fra vår egen tid inneholder data som kan gi deg innsikt i ulike problemstillinger. Du kan også velge å analysere innholdet i et bestemt dokument for å trenge dypere inn i det dokumentet formidler. Innholdsanalyse omfatter også narrativ analyse og diskursanalyse

Læringsressurser

Dokumentstudier og innholdanalyse