Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Metoder i utforskning

Lærebøker og digitale læremidler formidler kunnskap som folk før deg har skaffet til veie gjennom å studere ulike fenomener. Men du kan også selv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom egen metodisk utforskning. Her får du tips til hvordan du kan gjøre det.

Læringsressurser

Metoder i utforskning

Fagstoff

Presenter det du har funnet ut

Når du har fått fram et forskningsresultat, er neste trinn å presentere det du har funnet ut. Det kan gjøres muntlig i klassen eller i en skriftlig forskningsrapport. Uansett må du sørge for at forskningsresultatene dine er etterprøvbare for andre.

Læringsressurser

Presenter det du har funnet ut

Fagstoff