Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Metoder i utforskning

Lærebøker og digitale læremidler formidler kunnskap som folk før deg har skaffet til veie gjennom å studere ulike fenomener. Men du kan også selv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom egen metodisk utforskning. Her får du tips til hvordan du kan gjøre det.

Læringsressurser

Metoder i utforskning

Fagstoff

Statistikk og tallgrafikk

Statistikk gir verdifull informasjon når du skal utforske en problemstilling. Her lærer du å lese, forstå og presentere statistiske data. Du får også en innføring i bruk av tallgrafikk, utviklet i samarbeid med prosjektet Tallgrafikk ved Universitetet i Agder.

Læringsressurser

Statistikk og tallgrafikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter