Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Metoder i utforskning

Lærebøker og digitale læremidler formidler kunnskap som folk før deg har skaffet til veie gjennom å studere ulike fenomener. Men du kan også selv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom egen metodisk utforskning. Her får du tips til hvordan du kan gjøre det.

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser er den mest brukte metoden for å samle inn data om individer. Du kan intervjue utvalgte personer, eller du kan bruke et spørreskjema der informantene skal svare skriftlig. Her får du tips til hva du må tenke på når du skal gjennomføre en spørreundersøkelse.

Læringsressurser

Spørreundersøkelser