Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Metoder i utforskning

Lærebøker og digitale læremidler formidler kunnskap som folk før deg har skaffet til veie gjennom å studere ulike fenomener. Men du kan også selv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom egen metodisk utforskning. Her får du tips til hvordan du kan gjøre det.

Observasjon og feltarbeid

Feltarbeid handler om systematisk registrering av data innen et avgrenset område, enten det et bestemt naturområde, eller en sosial sammenheng. Når du observerer bruker du sansene dine og registrerer systematisk det du ser, hører, smaker eller lukter.

Læringsressurser

Observasjon og feltarbeid