Hopp til innhold

Fagstoff

Observasjon i markedsføring

Observasjon er en metode som blir brukt når vi som markedsførere ønsker å observere folk i virkelige situasjoner for å se hvordan de opptrer. Observasjonen kan gjøres åpent eller skjult og gir svar på hva folk gjør, og ikke hva de sier.

Søkelys på atferd

Det ligger i ordet hva observasjonsmetoden går ut på: Vi observerer atferd hos forbrukerne. For eksempel kan vi ønske å vite hva forbrukerne kjøper, hvordan de reagerer på en ny emballasje eller en ny utstilling. Går de rett forbi eller stanser de? Om de stanser, hvilke produkter ser de nærmere på? Vi får også se med egne øyne hvordan forbrukerne både handler og samhandler. Atferden som observeres, gir nyttig informasjon om forbrukerne som markedsføreren kan jobbe videre med.

De aller fleste av oss har en indre motstand mot å bli observert, for eksempel kan vi føle oss nervøse når vi går gjennom en pass- eller tollkontroll. Derfor er det viktig at dersom du ønsker å bruke observasjon som metode, kan det være nyttig å tenke litt på situasjoner der du selv har opplevd å bli observert.

Åpen og skjult observasjon

Vi skiller mellom åpen og skjult observasjon, avhengig av om deltakerne i undersøkelsen vet at de blir observert eller ikke. Det beste for undersøkelsens del er vanligvis at deltakerne ikke vet at de blir observert, for da er dataene som oftest mer pålitelige. Samtidig kan det representere et etisk dilemma at mennesker ikke vet at de er observert, og at atferden deres blir registrert og dratt nytte av.

Dersom deltakerne er klar over at de blir observert, risikerer man at de endrer atferd, og da har undersøkelsen liten verdi. For eksempel er det mange av oss som før helgen kjøper inn brus, potetgull og godteri som vi har tenkt å kose oss med. Dersom vi vet at vi blir observert, ville vi kanskje oppført oss annerledes for å framstå som sunnere enn det vi er. Hva tror du?

Fordeler og ulemper ved metoden

Fordelen med observasjonsmetoden er at den gir oss veldig pålitelig informasjon. Vi kan stole på at det vi observerer, faktisk skjer, og vi kan tolke ting i øyeblikket. Men observasjon er en kostbar metode fordi det trengs noen som observerer og tolker. I tillegg kan informasjonen vi får, være mindre pålitelig dersom observasjonsobjektene vet at de blir observert. Observasjonsmetoden er også tidkrevende, og det er ikke alltid en organisasjon har så mye tid å avse eller kan ta seg råd til å bruke den.

CC BY-SASkrevet av Live Marie Toft Sundbye.
Sist faglig oppdatert 04.12.2019

Læringsressurser

Observasjon og feltarbeid