Hopp til innhold

Norsk (SF vg2)

Språket som system og mulighet

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Språket tilbyr oss også en mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten!

Norrønt, svensk, dansk og norsk

Hva kjennetegner norsk? I dette emnet skal du utforske og formulere hva som er "typisk norsk" ved å sammenligne språket ditt med norrønt, svensk og dansk.

Læringsressurser

Norrønt, svensk, dansk og norsk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale