Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Den lille Pige med Svovlstikkerne"

Den danske forfatteren Hans Christian Andersen vokste opp i fattige kår i Odense. Han skrev både sakprosa, lyrikk, romaner og dramatikk, men fikk etter hvert interesse for folkeeventyr. Han er mest kjent for sine kunsteventyr, deriblant "Den lille Pige med Svovlstikkerne" (1848).

Piken med svovelstikkene. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

Les eventyret " Den lille Pige med Svovlstikkerne" i originalutgave og i norsk oversettelse. Svar deretter på spørsmåla nedenfor.

  1. H.C. Andersen skrev eventyret om piken med svovelstikkene i 1848. Det danske 1800-tallsskriftspråket, som denne teksten er skrevet på, blei også brukt i Norge før vi fikk vårt eget norske skriftspråk. Studer første avsnitt i eventyret. Hvilken umiddelbar forskjell ser du mellom substantiva i originalutgava av eventyret og i den norske oversettelsen? (Stikkord: fellesnavn, bunden form.)
  2. Les grundig gjennom det første avsnittet i begge språkversjonene og vær spesielt oppmerksom på tegnsettinga. Hvordan skiller originalutgava seg fra den norske oversettelsen? Hva kan grunnen være til at man i den norske utgava har valgt ei annen tegnsetting?
  3. H.C. Andersen skriver "Pigen", "Gaden", "Fødder" og "tabte". I hvilket talemålsområde i Norge sier folk i dag "gade" og "bage"? Hva kan grunnen være til at orda uttales slik i dette området?
  4. Hvordan skrives disse orda på moderne norsk?
  5. I den danske originalutgava og i den norske oversettelsen brukes det ulike ord for å beskrive den lille jenta. Hvilke ord blir brukt?
  6. Mot slutten av eventyret omtaler originalutgava av eventyret den lille jenta som "det lille Liig". I den moderne norske utgaven omtales hun som "den lille døde". Hva kan grunnen være til det?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Cecilie Isaksen Eftedal og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 23.01.2019

Læringsressurser

Norrønt, svensk, dansk og norsk