Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva kan du om svensk og dansk?

Test og øk kunnskapen din om skandinaviske språk. I hver oppgave skal du først sjekke forkunnskapene dine, deretter søke nye kunnskaper – for så å teste på nytt. Målet er å kunne bruke fagbegreper om viktige likheter og forskjeller mellom norsk, svensk og dansk.

Del 1: Test nabospråkforståelsen din

Lytt til podkasten Norsken, svensken og dansken fra NRK.

 1. Forstår dere alt som blir sagt?
 2. Hvem forstår dere best? Dansken eller svensken?
 3. Klarer dere å forklare hvorfor dere eventuelt forstår det ene språket bedre enn det andre?

Del 2: Historien til skandinaviske språka

Hvor mye kan du egentlig om historien til de skandinaviske språka? Test deg selv:

Del 3: Se film om skandinaviske språk

 1. Se filmen om nordiske språk under. Her får du informasjon som kan hjelpe deg med å gjøre den forrige oppgava riktig.
 2. Gjør oppgave 1 en gang til.

Del 4: Test hva du kan om svensk

 1. Hvor mye kan du egentlig om svensk? Test deg selv ved å ta fyll inn orda-oppgava under. Du får ikke se løsninga. Årsaken er målet om å bare prøve én gang for å sjekke forkunnskapene dine.
 2. Les det som står om svensk i artikkelen "Norsk møter svensk og dansk." Du finner lenke til artikkelen under testen.
 3. Ta testen om igjen helt til du får alle svar riktige.

Relatert innhold

Del 5: Test hva du kan om dansk

 1. Hvor mye kan du egentlig om dansk? Test deg selv ved å ta fyll inn orda-oppgava under. Du får ikke se løsninga. Målet er det samme nå som da du sjekka svensk-kunnskapene dine: Du skal bare prøve en gang for å sjekke forkunnskapene dine.
 2. Les det som står om dansk i artikkelen "Norsk møter svensk og dansk."
 3. Ta testen om igjen helt til du får alle svar riktige.

Del 6: Snakk om det

Nå har du testa deg selv og lest deg opp. Men det kan være fint å snakke om det i tillegg, for da husker du det du har lært enda bedre.

Gå sammen i par og hjelp hverandre med å komme på likheter og forskjeller mellom norsk, svensk og dansk. Dere skal bruke fagbegreper og fullføre setningene under muntlig:

 • Når det gjelder svensk, synes vi nordmenn det er enklere å ...
 • Årsaken er at ...
 • Svenskene har et par vokaler ...
 • Dessuten har svenskene lånord fra ...
 • Vi har mer problemer med å forstå dansk ...
 • Den viktigste årsaken er nok at ...
 • For eksempel vil en danske si ...
 • Et annet fenomen som er helt spesielt for dansk er ...
 • Det betyr at ...
 • De bløte vokalene kan ...
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.02.2021

Læringsressurser

Norrønt, svensk, dansk og norsk