Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Førstehjelp til å forstå svensk

Hvor godt forstår du svensk? Her skal du både teste og forhåpentligvis øke forståelsen din. Til slutt venter ei skikkelig utfordring.

Oppgave 1. Typisk svensk

Del 1: Gruppearbeid

 1. Diskuter hva dere mener er "typisk svensk". Dere skal konsentrere dere om det svenske språket i både skrift og tale.
 2. Hva mener dere er de viktigste forskjellene på norsk og svensk?
 3. Hva forstår dere best av svensk tale og svensk skrift?

Del 2: Se film

 1. Se filmen under om det svenske språket.
 2. Trakk filmen fram noen særpreg som dere pekte på i gruppeoppgava?
 3. Hvilke typiske trekk ved svensk snakka dere ikke om?

Oppgave 2. Fargelegg teksten

Under ser du en kort tekst på svensk. Klipp ut teksten og lim inn i et dokument du kan redigere. Nå skal dere fargelegge teksten slik:

 • Gjør ord som betyr det samme, og som staves likt som på norsk, grønne.
 • Gjør ord som betyr det samme, men som staves eller bøyes forskjellig, gule.
 • Gjør ord som ikke finnes på morsmålet røde.
 • Gjør ord som vi har på norsk, men som betyr noe annet hos oss, blåe.
 • Marker ord du ikke forstår med tjukk skrift.

Regnskog är skog med hög årlig nederbörd, åtminstone 1500 millimeter, utspridd över minst nio månader av året.[1] Riktig regnskog finns bara i tropikerna och kallas tropisk regnskog. Annan regnskog kallas tempererad regnskog. Tropisk regnskog är den man oftast benämner regnskog. Tempererad regnskog finns i vissa tempererade områden med fuktiga västvindar som till exempel Nordamerikas nordvästra kust, södra Chile, Australiens sydöstra kust och Nya Zeeland. I regnskogar är nederbörden hög men om det regnar för mycket sköljs myllan bort vilket leder till problem för människorna i trakten som brukar jorden. (Wikipedia.se)

Gå sammen i grupper og diskuter:

 • Hvor mange av orda markerte dere med tykk skrift?
 • Hvor stor del av teksten ble grønn og gul? Vil dere si at ordforrådet er veldig likt eller ulikt på svensk og norsk?
 • Se på orda dere har markert med gult. Kan dere prøve å formulere med egne ord hva som er de viktigste årsakene til de små forskjellene?
 • Konkluder: Hvordan er forståelsen av svensk skrift i gruppa?

Oppgave 3. Svensk ordforråd

De fleste nordmenn syns svensk tale er grei å forstå. Likevel er det nok en del svenske ord som er hovedproblemet når vi ikke forstår svenskene.

I oppgava under er det en del ord som er fremmede for oss nordmenn. Gjør oppgava i grupper. Hvor mange ord kan dere?

Oppgave 4. Er du sikker på om du forstår svensk?

Les teksten under og oversett til norsk:

Ulum Dalska ir įe språkferieningg so arbieter fer te biwårå og autwekkel övdalskų. Ferienindję kam til 1984. Nųfertiðn ir eð undjifär 2500 persuoner so akudir övdalska, mjäst åv i Övdalnes sokken i nörderdielem åv Dalarna. Eter gomolt ir övdalską ie swensk dialekt, men ferienindję og mikkel språkfuoskerer wil fą̊ eð guoðtjennt sos iett ieget språk.

Sammenlign i grupper og diskuter:

 1. Forstod du noe av teksten? Sammenlign oversettelsene deres.
 2. Kan dette være svensk? Begrunn svaret ditt.
 3. Dette er et språk/en dialekt som snakkes i Skandinavia. Hvor da, tror du?
 4. Teksten er på älvdalsk. Hva er det? Finn svaret ved å se videoen Älvdalska förklarad (Youtube - varighet 6:14).

Kilder:

Regnskog. (u.å.). I Wikipedia. Henta 3. mars 2021 fra https://sv.wikipedia.org/wiki/Regnskog


CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.02.2021

Læringsressurser

Norrønt, svensk, dansk og norsk