Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er det med det danske språket?

Hvorfor står det så dårlig til med dansk språk og språkforståelse? Professor Kjell Lars Berge mener danskene kan takke seg selv. De har nemlig tillatt at det har blitt stor avstand mellom tale og skrift.

Se humorvideo på NRK om dansker med språkproblemer.

Det danske språkproblemet

ITV-serien Ut i vår hage harselerer komikerne Harald Eia, Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen over det danske språket. De mener at danskene har så store problemer med å forstå hverandre at den daglige kommunikasjonen helt har brutt sammen. I sketsjen bønnfaller de det internasjonale samfunnet om å hjelpe det danske folket før det er for sent!

Sketsjen overdriver selvsagt i måten den beskriver den danske språksituasjonen på, men har også et snev av sannhet i seg. Forskning viser at danske barn lærer å snakke seinere enn barn i Sverige og Norge, og at danskene har flere rettskrivingsfeil nå enn for 30 år siden. Når det gjelder skandinavisk språkforståelse, kommer også danskene dårligst ut: Dansk er det språket svensker og nordmenn har mest problemer med å forstå, og danskene skårer lavest på nabospråkforståelse.

Oppgave 1

Les artikkelen Sosiale medium øydelegg språket og svar på spørsmåla nedenfor:

  1. Hva mener lederen for det danske språkrådet er hovedårsaka til alle rettskrivingsfeilene blant dem som skriver dansk?
  2. Hvilke argumenter bruker hun for å underbygge denne påstanden?
  3. Hva mener Kjell Lars Berge er årsaka til at danskene skriver mer feil enn før?

Oppgave 2

Tenk deg at du er leder for det norske språkrådet. Hvordan ville du sørge for at det til enhver tid er samsvar mellom det norske talemålet og det norske skriftspråket?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 19.12.2018

Læringsressurser

Norrønt, svensk, dansk og norsk