Hopp til innhold

Fagstoff

Talemål i Norden

Det området vi kaller Norden, består av Finland, Sverige, Danmark, Færøyene, Grønland, Island og Norge, men bare norsk, svensk, dansk, islandsk og færøysk er nordiske språk.

Talespråket er forskjellig fra skriftspråket

Norge og Sverige grenser mot hverandre. Folk har beveget seg mellom de to landa til alle tider. Norsk og svensk likner derfor ganske mye på hverandre i uttale, selv om svenskene mangler de norske diftongene. For oss nordmenn er svensk talemål lettere å forstå enn dansk talemål.

Men å lese dansk er lett. Det kommer av at norsk og dansk har felles ordforråd. Det svenske språket har mange ord som er fremmede for oss fordi de stammer fra tysk og fransk. Noen ord har til og med ei helt annen betydning. Blant annet ber svenskene om glass når de har lyst på en iskrem. Ordet glass kommer fra fransk: glace.

Ikke-nordiske språk i Norden

Det finske språket er svært forskjellig fra språket i de øvrige nordiske landa, fordi det tilhører den finsk-ugriske språkfamilien. Minoritetsspråka samisk og kvensk, som snakkes både i Norge og Sverige, tilhører samme språkfamilie som finsk.

Hvorfor forstår vi hverandre?

En internordisk språkundersøkelse viser at vi nordmenn forstår nabospråka bedre enn svensker og dansker gjør. Hvorfor er det slik? Se Aftenposten Nordiske ungdommer forstår hverandre ikke

Ei forklaring er at vi har større språkkompetanse enn våre naboer fordi vi er vant til variasjon både i tale og skrift. Vi har to norske skriftspråk, og bruk av dialekt er vanlig i norsk radio og fjernsyn.

Ei annen forklaring er at Norge har vært i union med både Danmark og Sverige, og at vi derfor har måttet lære oss å forstå makthaverne i våre naboland. Helt fram til 1950-åra hadde jo Norge en konge som snakket dansk!

Maktbalansen i Norden påvirker språklige holdninger. På 70-tallet var svenskene "storebror" i Norden, og sleit med å forstå dansk og norsk. I åra etter årstusenskiftet jobbet mange svenske ungdommer på restauranter og hoteller i Norge. Kanskje er det slik at norsk oljeøkonomi har endret noe på maktbalansen, og dermed på svenskenes evne til å forstå norsk?

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Oddvar Engan og Ragna Marie Tørdal. Rettighetshaver: Dialektxperten
Sist faglig oppdatert 18.12.2018

Læringsressurser

Norrønt, svensk, dansk og norsk