Fagstoff

Eldre og aktivitet

Publisert: 24.09.2010, Oppdatert: 05.09.2017

Eldre som kaster ball. Foto.

Det er en spennende oppgave å finne fram til meningsfylte aktiviteter som kan bidra til en god livskvalitet for de eldre. I lenkesamlingen presenterer vi noen av de mange gode eksemplene som finnes. Vi kommer til å fylle på med flere gode eksempler etter hvert, og vi håper at dette inspirerer dere i arbeidet.

De eldre er en mangfoldig gruppe, akkurat som de unge er det. I den gruppen vi regner som eldre, er det mennesker med forskjellig alder, kjønn, sosial bakgrunn, kultur, helse og ikke minst forskjellige interesser.

Det er derfor viktig å skape et variert aktivitetstilbud, slik at hver enkelt kan finne noe som passer for seg. Vi må ha respekt for at noen kanskje ikke ønsker å delta på aktivitetene, for alt passer ikke for alle. Alle må likevel bli sett og regnet med når man planlegger og setter sammen et aktivitetstilbud.

Å være bevisst på å skape rom for stillhet og ro er også en viktig utfordring. Helsefagarbeideren har et ansvar for å finne balansen mellom aktivitet og hvile.

Aktiviteter som gir mening for den enkelte, trenger ikke å være så krevende. Å skape de små, gode opplevelsene i hverdagen er noe en helsefagarbeider må være bevisst på i arbeidet sitt.

Fysisk aktivitet og livsstilssykdommer
Opphavsmann: Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer
 

Oppgaver

Praktisk stoff for