Hopp til innhold

Fagstoff

Videoer og podkast om bioteknologi, abort og kunstig intelligens

Her har vi samlet korte videoer som handler om bioteknologi, kyborger, abort og kunstig intelligens. Under noen av videoene er det lenker til oppgaver og relevante ressurser.

Film: Bioteknologi

I filmen diskuterer ungdommer fra revygruppa på Elvebakken videregående skole synet på bioteknologi i ulike religioner og livssyn.

Oppgaver: Bioteknologi

Artikkel: Menneskeverd i møte med ny teknologi

Film: Abort

I filmen diskuterer ungdommer fra revygruppa på Elvebakken videregående skole synet på abort i ulike religioner og livssyn.

Oppgaver: Abort

Artikkel: Menneskeverd i møte med nye teknologi

Film: Gentesting

I filmen beskriver professor i biologi Dag O. Hessen utviklingen innen genteknologi og gentesting. Han peker på noen muligheter og farer ved denne utviklingen, og hvilke etiske dilemmaer den kan stille oss overfor.

Podkast: Genteknologi

I denne podkasten reflekterer biolog Sigrid Bratlie over hvilke etiske utfordringer den nye genteknologien stiller oss overfor.

Illustrasjon som viser silhuettene av mann og kvinne sammen med mange DNA-molekyler.

Genteknologi til glede for alle?

Hvordan kan genteknologien brukes til glede for alle?

0:00
-0:00

Podkastoppgaver: Genteknologi – muligheter og trusler

Film: Kyborger

I filmen får vi eksempler på mennesker som har plassert teknologi inn i kroppen. Filmen diskuterer positive og negative konsekvenser av denne nye teknologien, og hvordan det kan endre synet vårt på hva det vil si å være et menneske.

Oppgaver: Kyborgene kommer: Mennesket 2.0

Film: Kunstig intelligens

I filmen får vi en beskrivelse av hva kunstig intelligens (AI – Artifical Intelligence) er. Hvordan kan roboter og algoritmer påvirke oss og hjelpe oss, og hvilke farer kan de føre til?

Film: Kunstig intelligens 2

I denne filmen får vi en forklaring på hva kunstig intelligens er, og vi får eksempler på bruk og misbruk av kunstig intelligens. Hvordan påvirker kunstig intelligens oss, og hvordan kan vi påvirke bruken av kunstig intelligens?

Reservedeler fra genmodifiserte dyr

I denne filmen får vi en beskrivelse av hvordan genteknologi kan brukes til å lage organer for mennesker. Vi får også en kort oversikt over argumenter for og mot å bruke dyr på denne måten.

Fosterdiagnostikk og testing av befruktede egg

I denne filmen får vi en kort beskrivelse av fosterdiagnostikk. Vi ser hvilke etiske valg denne denne teknologiske utviklingen stiller oss overfor, og vi får en oversikt over ulike synspunkter på denne teknologien.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen .
Sist faglig oppdatert 14.06.2022

Læringsressurser

Menneskeverd og teknologisk utvikling