Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kyborger: Mennesket 2.0

En kyborg er et vesen med både teknologiske og biologiske deler. I framtida vil vi i økende grad få mulighet til å plassere teknologi inn i kroppen. Hvilke etiske utfordringer stiller denne utviklingen oss overfor, og hvordan vil den kunne påvirke menneskesynet vårt?

Oppgave 1. Mennesker versus maskiner

Diskuter med en medelev før du ser filmen

  1. Hva er det som først og fremst gjør oss til mennesker?

  2. Hva er det som skiller mennesker fra roboter?

Oppgave 2. Kyborgene kommer

Se filmen og diskuter

  1. Er det egentlig noen forskjell på et menneske som bruker en datamaskin til å finne informasjon og et menneske som er koblet direkte til datamaskinen?

  2. Hva er bodyhacking? Gi noen eksempler på bodyhacking som vi bruker i dag.

  3. Hva er fordelene med å plassere teknologi inn i kroppen? Gi konkrete eksempler.

  4. Hva er farene ved å plassere teknologi inn i kroppen? Gi konkrete eksempler.

  5. I filmen sier Henrik Skaug Sætra at "når vi knytter oss til maskiner, vil vi i økende grad se på oss selv som maskiner og på maskiner som mer menneskelige". Diskuter denne påstanden. Er du enig eller uenig?

  6. Målet for mange av de som konstruerer roboter, er å lage dem mest mulig selvstyrte og autonome. Burde selvstyrte roboter noen gang i framtida få lov til å bestemme over sitt eget liv?

  7. Kan roboter noen gang få samme verdighet og menneskeverd som oss? Hvorfor? Hvorfor ikke?

  8. Burde mennesker i framtida ha en rett til å ikke plassere teknologi i kroppen? Hvis vi får en slik rett, burde de som ikke plasserer teknologi i kroppen, ha samme muligheter som alle andre?

Oppgave 3. Hva burde det være lov å gjøre?

Oppgave 4. Fordypning

Velg to ulike etiske modeller. Bruk de etiske modellene til å diskutere når det kan være etisk riktig og galt å plassere ny teknologi inn i kroppen.

Fagstoff om etiske modeller

Artikkel: Pliktetikk

Artikkel: Konsekvensetikk

Artikkel: Dydsetikk

Artikkel: Omsorgsetikk

Artikkel: Diskursetikk

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 14.06.2022

Læringsressurser

Menneskeverd og teknologisk utvikling