Hopp til innhold

Religion og etikk

  Etikk

  I etikken reflekterer vi over hvordan vi bør handle, og hvordan vi burde leve. I dette emnet finner du en beskrivelse av hva etikk er og en innføring i viktige etiske begreper og modeller. I tillegg får du fagstoff om ulike etiske problemstillinger du kan utforske og drøfte.

  Menneskeverd og teknologisk utvikling

  I dag er det bred enighet, på tvers av ulike religioner og livssyn, om at vi alle har et grunnleggende menneskeverd. Men hva er det som gir mennesket verdighet, og hvordan respekterer vi menneskeverdet i møte med nye teknologiske endringer?

  Læringsressurser

  Menneskeverd og teknologisk utvikling