Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Filmoppgave: Abort

Abort er et omdiskutert tema. Abort er tillatt i Norge, men er det moralsk riktig å avbryte et svangerskap? Er det moralsk riktig å forby det? Revygruppa på Elvebakken videregående skole diskuterer.

Noter ned de viktigste argumentene som kommer fram i filmen og del dem i to grupper:

  • positiv til abort
  • negativ til abort
  1. Hvilke av disse argumentene har med religion å gjøre? Har disse argumentene noe til felles?
  2. Noen av deltakerne trekker inn kjønnsroller i diskusjonen. Hva er argumentene for at kvinner burde ha mest å si i denne diskusjonen?
  3. Snakk sammen om temaet i klassen eller i grupper. Fokuser på følgende punkter:
  • Hvor går grensen for når man kan snakke om liv hos fosteret?
  • Når bør fosteret regnes som et menneske med samme rett til beskyttelse som deg selv: rett etter unnfangelsen, etter 2, 3 eller 4 måneder, eller senere?
  • Hva tror du var årsaken til at selvbestemt abort var forbudt i Norge helt fram til 1978? Hvorfor tror du loven ble opphevet?
  • Abort-debatten handler særlig om to ulike prinsipper satt opp mot hverandre: fosterets rett til liv og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp. Hvilke av disse to prinsippene er viktigst, og hvorfor?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Knut Dæhli.
Sist faglig oppdatert 21.02.2022

Læringsressurser

Menneskeverd og teknologisk utvikling