Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk menneskeverdets utfordringer

Den teknologiske utviklingen skaper utfordringer for menneskeverdet innenfor mange ulike områder. Utforsk hvordan religioner, livssyn og etiske modeller møter disse utfordringene.
Kvinne leser i en bok mens hun kjører førerløs bil. Hun sitter i førersetet uten å ha hendene på rattet. Det er mange tekniske innretninger på dashbordet. Foran den førerløse bilen ses andre biler i veibanen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forberedelse: gruppeinndeling

Gå sammen i grupper på tre til fire elever. En person i gruppa er gruppeleder og leder arbeidet, og en person er sekretær og noterer det dere kommer fram til underveis.

Del 1: Velg temaområde

Velg et område dere ønsker å undersøke. Det må være et område der ny teknologi skaper utfordringer for menneskeverdet. Beskriv kort hvilke etiske spørsmål og utfordringer som er relevante for menneskeverdet på dette området.

Her er noen forslag til temaområder:

 • bioteknologi

 • globalisering

 • sosiale medier

 • kunstig intelligens

 • krig og militærteknologi

Del 2: Ulike syn i religion og livssyn

 1. Alle i gruppa velger èn religion eller ett livssyn hver.

  • Finn eksempler på hva de som tilhører religionen eller livssynet mener om de etiske spørsmålene og utfordringene dere har valgt i del 1.

  • Forsøk å finne eksempler på ulike synspunkter innenfor religionen eller livssynet.

 2. Hver person beskriver det hen har funnet ut for de andre i gruppa.

 3. Sammenlign de ulike synene med hverandre. Hva er likt, og hva er forskjellig?

 4. Reflekter over hva som er årsakene til likhetene og forskjellene mellom de ulike religionene og livssynene.

Del 3: Diskuter ved hjelp av etiske modeller

 1. Velg en etisk modell hver. Hvordan kan den etiske modellen du har valgt, brukes til å si noe om de etiske utfordringene i "ditt" temaområde?

 2. Legg fram det du har kommet fram til for de andre i gruppa.

 3. Diskuter de ulike etiske modellene opp mot hverandre. Hvilke etiske modeller synes dere er mest relevante med tanke på det dere har valgt å diskutere?

Ulike etiske modeller

Artikkel: Pliktetikk

Artikkel: Konsekvensetikk

Artikkel: Dydsetikk

Artikkel: Omorgsetikk

Artikkel: Diskursetikk

Del 4: Oppsummering

Oppsummer det dere har kommet fram til i plenum. Forslag til oppsummeringspunkter:

 • Hvilke temaer valgte gruppene? Hvorfor?

 • Var det lett eller vanskelig å finne stoff om det på nettet? Hvorfor var det lett eller vanskelig?

 • Hvilke forskjeller fant dere mellom de ulike livssynene og religionene?

 • Hvilke likheter fant dere mellom de ulike livssynene og religionene?

 • Var det noen som fant ulike svar og eksempler på mangfold innen en religion eller et livssyn?

 • Hvordan brukte dere de etiske modellene til å si noe om temaet deres?

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Menneskeverd og teknologisk utvikling