Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Menneskeverd og gentesting

Ny teknologi endrer livene våre. Vi kan teste våre egne gener og finne ut om vi har arvelige lidelser i familien. Reflekter over hvordan gentestesting kan påvirke oss, og diskuter om denne teknologien bidrar til å styrke eller svekke menneskeverdet.

Oppgave 1. DNA-et ditt

Diskuter før dere ser filmen

  1. Kunne du tenke deg å finne ut hva DNA-et ditt, arvestoffet ditt, består av?

  2. Hva ville du brukt denne informasjonen til?

Oppgave 2. Menneskeverd og gentesting

Se filmen og svar på spørsmålene:

  1. Hva er fordelene med gentesting?

  2. Hva er argumentene for og mot å ta en gentest hvis du vet at du har en arvelig lidelse i familien?

  3. Diskuter om det er moralsk galt eller riktig å ta en gentest hvis du vet at du har en arvelig sykdom i familien og planlegger å få barn?

  4. De som er kritiske til gentesting, bruker ofte et skråplansargument, ifølge Dag O. Hessen. Hva er det? Gi noen konkrete eksempler.

  5. Dag O. Hessen er kritisk til at unge, friske mennesker tar gentester for å få bedre kosthold og maksimere treningsopplegg. Ifølge Hessen er det misbruk av medisinske ressurser og spiller på ungdoms ønske om å være perfekte. Diskuter Hessens kritikk. Er du enig eller uenig?

  6. Diskuter hvordan bruken av gentester kan bidra til å svekke og styrke menneskeverdet?

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Menneskeverd og teknologisk utvikling