Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk bioetikken

Den bioteknologiske revolusjonen stiller oss overfor mange ulike etiske spørsmål. Fordyp deg i ett område av bioetikken og utforsk relevante etiske problemstillinger på dette området.
Ulike helsefaglige symboler i tannhjul. De har ulike blåfarger på hvit bakgrunn. Illustrasjon

Utforsk bioetikken

I denne oppgaven skal dere fordype dere i et emne innenfor bioteknologien og utforske det. Oppgaven kan både gjøres individuelt og i grupper.

Forslag til emner

Bioteknologirådet har egne emnesider hvor de skriver om ulike former for bioteknologi og bioetiske spørsmål. Et stykke ut i artiklene det er lenket til under, finner dere en beskrivelse av ulike etiske problemstillinger.

Bioteknologirådet: Assistert befruktning

Bioteknologirådet: DNA-analyser i etterforskning og rettsvesen

Bioteknologirådet: Fosterdiagnostikk

Bioteknologirådet: Genmodifiserte planter og mat

Bioteknologirådet: Genredigering og Crispr

Bioteknologirådet: Genterapi

Bioteknologirådet: Gentesting

Bioteknologirådet: Gentesting av befruktede egg

Bioteknologirådet: Kloning

Bioteknologirådet: Syntetisk biologi

Bioteknologirådet har også emnesider om andre former for bioteknologi. Her beskriver de ikke eksplisitt de etiske problemstillingene som er relevante. Da må dere i større grad selv finne fram til relevante etiske problemstillinger. Det har for eksempel vært en stor etisk debatt om det er riktig å genmodifisere dyr og planter, om det er etisk riktig å forske på stamceller og om politiet burde ha et DNA-register for alle nordmenn, så de lettere kan løse kriminalsaker.

Bioteknologirådet: Genmodifiserte dyr

Bioteknologirådet: Genmodifiserte mikroorganismer

Bioteknologirådet: DNA-analyser i etterforskning og rettsvesen

Bioteknologirådet: Stamceller

 1. Forberedelsen

  1. Velg en form for bioteknologi. Gi en kort beskrivelse av teknologien og hva den kan brukes til.

  2. Beskriv hvilke etiske spørsmål denne formen for bioteknologi kan stille oss overfor.

 2. Utforsk trossamfunn og livssynssamfunn

  1. Velg et trossamfunn eller livssynssamfunn og finn en eller flere kilder. Beskriv tros- eller livssynssamfunnets synspunkt på den formen for bioteknologi dere har valgt.

  2. Hvordan begrunner kilden eller kildene synspunktene? Er det for eksempel ved å vise til hellige skrifter eller lover og menneskerettigheter?

  3. Vurder kilden eller kildene kildekritisk. Hva slags kilde er det? Har den et innenfra- eller utenfraperspektiv? Er den representativ for tros- og livssynsamfunnet?

  4. Hva er sammenhengen mellom de synspunktene dere har funnet og sentrale trekk ved det livssynet eller den religionen dere utforsker?

 3. Uforsk etiske modeller

  1. Velg en etisk problemstilling knyttet til det emnet dere har valgt og formuler den som et kort og presist moralsk spørsmål. For eksempel: Er det moralsk riktig å endre genene til mennesker?

  2. Finn relevante argumenter for og mot det spørsmålet dere har valgt. Bruk gjerne flere ulike kilder for å finne relevante argumenter.

  3. Velg minst to ulike etiske modeller og diskuter problemstillingen ved hjelp av modellene.

 4. Oppsummering

  Diskuter det dere har kommet fram til i klassen. Diskuter for eksempel:

  • Hvilke etiske spørsmål stiller de ulike formene for bioteknologi oss overfor?

  • Hvordan forholder ulike religoner og livssyn seg til de ulike formene for bioteknologi?

  • Er det noen forskjeller mellom synspunktene og argumentene til ulike relgioner og livssyn? Hvorfor? Hvorfor ikke?

  • Hva er sammenhengene mellom synet på bioteknologi og sentrale trekk i religionene?

  • Hvordan kan vi bruke etiske modeller for å diskutere bioetiske spørsmål? Gi konkrete eksempler.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen .
Sist faglig oppdatert 09.08.2022

Læringsressurser

Menneskeverd og teknologisk utvikling