Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Menneskeverd og kunstig intelligens

Ny teknologi skaper nye muligheter og ufordringer. Vi kan finne informasjon på nettet ved hjelp av kunstig intelligens og lage selvstyrte roboter. Reflekter over hvordan kunstig intelligens kan påvirke oss, og diskuter om denne teknologien bidrar til å styrke eller svekke menneskeverdet.

Oppgave 1. Hva er kunstig intelligens?

Diskuter før dere ser filmen:

  1. Hva tror dere kunstig intelligens er?

  2. Hvordan tror dere kunstig intelligens påvirker livet deres på forskjellige måter?

Oppgave 2. Menneskeverd og kunstig intelligens

Se filmen og svar på spørsmålene:

  1. Hvilke ulike former for kunstig intelligens finnes det? Gi konkrete eksempler.

  2. Hvordan kan algoritmer bidra til å hjelpe folk i ulike situasjoner? Gi konkrete eksempler.

  3. Hvordan kan algoritmer bidra til diskriminering? Gi konkrete eksempler.

  4. Vi har alle rett til et privatliv. Hvordan kan kunstig intelligens utfordre og svekke retten til å ha et privatliv?

  5. Hvordan kan kunstig intelligens bidra til at noen faller utenfor arbeidslivet, og hvordan kan vi hindre det?

  6. Hva er farene ved å bruke kunstig intelligens til å forutsi hvordan du kommer til å handle i framtida?

  7. Diskuter om kunstig intelligens er en trussel mot menneskeverdet.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Menneskeverd og teknologisk utvikling